Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България”

Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България”

Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България”Програма „Приятели на България” организира и провежда различни форми на изява на творчески колективи и индивидуални изпълнители: общи фестивали на детското творчество, фестивали по отделни жанрови направления и категории участници, конкурси.

Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България”Програма „Приятели на България” организира и провежда различни форми на изява на творчески колективи и индивидуални изпълнители: общи фестивали на детското творчество, фестивали по отделни жанрови направления и категории участници, конкурси.

Коментарите не са позволени.