Тракийски туристически район

Тракийски туристически район

Тракийски туристически район е реализация на националната концепция за туристическо райониране и обособяването на 8 туристически района в страната: Софийски, Рило-Пирински, Родопски, Тракия, Черноморски, Старите български столици, Стара планина, Дунавски.

Тракийски туристически район. Тракийски туристически район!


Име и Фамилия


Боряна Тенгулова


Етикети / Ключови думи


,

Коментарите не са позволени.