тракия


1 Резултати

Тракийски туристически район

Тракийски туристически район е реализация на националната концепция за туристическо райониране и обособяването на 8 туристически района в страната: Софийски, Рило-Пирински, Родопски, Тракия, Черноморски, Старите български столици, Стара планина, Дунавски.

Детайли Преглед на публикация Коментарите са изключени