1
От 12.07.21 ще бъдат издавани нови удостоверения за технически преглед на автомобили, и нови еко стикери. В стикерите ще се отразява - еко групата на автомобила

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика