1
Сърдечният инфаркт, известен също като остър коронарен синдром (ОКС), се разделя на три подтипа. Тези три вида инфаркт са STEMI, NSTEMI и коронарен спазъм (нестабилна стенокардия). STEMI е модел на инфаркт, при който се наблюдава увеличение на ST сегмента на ЕКГ. При инфаркт от типа NSTEMI няма такова повишение на сегмента на електрокардиограмата (ЕКГ). Както STEMI, така и NSTEMI се считат за основни видове инфаркт, които могат да причинят значително увреждане на сърдечната тъкан. Въпреки че симптомите са подобни на тези на STEMI, те могат да бъдат объркани с мускулни болки, храносмилателни проблеми и различни други оплаквания. Когато това състояние, което се дължи на контракции в съдовете на сърцето, достигне ниво, което прекъсва или значително намалява притока на кръв, то може да предизвика симптоми на скрит сърдечен удар. Въпреки че е окуражаващо, че при това състояние няма трайно увреждане на сърдечната тъкан, това е състояние, което не бива да се пренебрегва, тъй като води до увеличаване на риска от сърдечен удар в бъдеще.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика