1
Често, погрешно, е смятано, че българският и руският език си приличат много и всеки българин е убеден, че може да разбере рускоговорящите, но тази илюзия изчезва, когато чуе руска реч. Истината е, че макар и двата езика да използват кирилица и да имат славянски корени, те имат доста съществени разлики, които ще разгледаме в тази статия.

Ударения и акцент

В руския и българския език ударенията в множественото число на думата се прибират. Някои от тези думи имат основа или крайно ударение, а средният род на някои други думи също може да има ударение. Някои езици, като сърбохърватски и сръбски, имат и двата вида акценти.

Българският език обаче има друга система. В езика има четири различни типа ударение, като ударението зависи от главния регистър на думата и дължината на гласната. Ударението може дори да промени значението на дадена дума. Въпреки че не е възможно да чуете този акцент, разликите в съгласните могат да затруднят разпознаването на коя дума е ударено.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика