Цени на пакетите


Изберете ценови пакет по-долу.


Безплатен Пакет

Безплатно

 • Безсрочно
 • 1HTML Описаниe
 • Избор на повече категории
 • Качване на изображения
 • Google maps
 • Привилегировани връзки

Базов Пакет

Безплатно

 • 365 Дни

  Срок

  Този пакет е валиден 365 Дни, след което връзките Ви ще бъдат премахнати.

 • 1HTML Описаниe
 • Избор на повече категории
 • Качване на изображения
 • Google maps
 • Привилегировани връзки

Златен Пакет

$3.00

 • 365 Дни

  Срок

  Този пакет е валиден 365 Дни, след което връзките Ви ще бъдат премахнати.

 • 1HTML Описаниe
 • Избор на повече категории
 • Качване на изображения
 • Google maps
 • Привилегировани връзки