1
При нас можете да се консултирате относно регистрация на фирма, сключването на търговски сделки. Можете да се допитате по въпроси, касаещи прехвърляне на имущество, дарения или обявяването на несъстоятелност. Ако сте тепърва навлизащи на пазара или сте пред фалит, нашите адвокати ще се погрижат за Вашите проблеми. В България пазарът е относително стабилен, макар че през определени периоди от време различни фактори като инфлация, рецесии, отлив на инвестиции картинката се променя. Фирмите са длъжни да се съобразяват и адаптират към тези промени. Ако сте легално и признато дружество, в подобни неблагоприятни ситуации ще можете да ползвате помощ. Такива са например схемите 60/ 40, 80/ 20 които възприеха бизнес единиците покрай Ковид-19.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика