Политика за поверителност

Start-bulgaria.com е уебсайт, който се грижи за вашите лични данни и носи отговорност за тях. Ние ценим доверието ви към нас и поради тази причина ние се стараем да гарантираме поверителност и сигурност за вашите лични данни. Гарантираме, че сме спазили всички разпоредби, които фигурират в Закона за защита на личните данни и сме взели всички необходими мерки, за да бъдете Вие и вашата информация предпазени.

Промените по тази страница и правилата описани в нея могат да бъдат променяни едностранно от името на Start-bulgaria.com, като за тези промени ние не се задължаваме да ви уведомим. Следете страницата, за да се осведомите за настъпили промени в съдържанието.

В кои случай събираме личните ви данни?

Личните ви данни могат да бъдат предоставени на Start-bulgaria.com по няколко начина: По време на вашата регистрация, чрез попълване на форми, анкети или кореспонденция с нас, или в случаите, в които вие ни ги предоставяте доброволно.

Какви лични данни събираме?

Личните данни които събираме за обработка включват изискуемите във формата за регистрация, попълвани и изпращани форми, свързани с предоставените от нас услуги, данни от всякаква форма на комуникация с нас, както и доброволно предоставени такива от Ваша страна.

Използване на лични данни

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от start-bulgaria.com само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

1. Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите услуги:

Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни. Тези данни са основно количествени, без персонализирана информация.

2. Използване на форма за контакт:

В случай, че използвате форма за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакт, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия

Защита на данните

В start-bulgaria.com сме въвели всички необходими мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях.

Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

Срок за съхранение на вашите лични данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Последни коментари
Статистика