1
Черно море е стратегически важен регион с много геополитически последици поради близостта си до Източна Европа. Има две държави с обща граница на Черно море: България и Румъния. България стана първата страна в Западна Европа, която захранва всичките си домове с възобновяема енергия, генерирана от вятърни турбини.
Тази статия ще проучи проекта за изграждане на вятърен парк в Черно море и как той може да насърчи сътрудничеството между България и Румъния.
Проектът е стартиран от компания, наречена "WPD". WPD е основана от трима български предприемачи, които търсят инвестиции за своята компания Wind Projects Development ЕООД. Те искаха да изградят вятърен парк, произвеждащ електроенергия в морето, точно до Варна, но се сблъскаха с трудности поради бюрокрация в двете страни, която забрани подобна инвестиция.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика