1
Аминокиселините са основни молекули, които играят важна роля в живота на организмите.Всяка молекула е съставена от аминогрупа, карбоксилна група и страничен радикал(R).
Има общо 20 различни видове стандартни аминокиселини. Някои от тях се наричат "незаменими", защото организмът не може да си ги произвежда сам и е нужно да бъдат добавени чрез храната.Други се наричат "заменими", защото организмът може да си ги синтезира сам.
Протеинът, които се състои от аминокиселини, изпълнява различни функции. Те могат да бъдат структурни и фукционални.
Важно е да се отбележи, че балансираният прием на аминокиселини е от съществено значение за поддържане на здравето. Недостатъчният или големият прием може да доведе до различни здравословни проблеми.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика