1
Счетоводителят е един от най-важните, полезни съветници, които собственикът на малък бизнес може да има. Макар че нямате техническа нужда от счетоводител, е възможно да сте прекалено заети да се фокусирате върху управлението на бизнеса си, за да се разправяте сами с всичките си данъчни документи. Счетоводителите правят повече, отколкото да подават данъчни декларации. Те предоставят критични съвети по време на стартирането и началото на Вашия бизнес, както и Ви помагат да вземате решения, докато Вашият бизнес расте и се развива. Счетоводителите поддържат паричния поток на приемливи нива, посочват областите за растеж, като анализират ценообразуването, моделите на паричните потоци, управлението на запасите и видовете финансиране на бизнеса.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика