1
Днес все по-често се случва да ставаме жертви на некоректни работодатели. Много от нас се сблъскват с проблеми свързани с незаконно уволнение на работното място като повече работни часове от регламентираните, лоши условия на труд, невъзможност за ползване на полагащия се годишен отпуск, неплатени болнични, ниско заплащане на труда и т.н. Доста работодатели си позволяват да се възползват от икономическата криза в момента и от безработицата, и третират служителите си неправомерно. Съществува обаче и друг проблем, който може да възникне на работното място, и това е незаконното уволнение. Има множество хора, които остават без работа и препитание поради тази причина, без да смеят да потърсят правата си. Ето как можем да действаме в случай на незаконно уволнение според закона.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика