1
Трудно можем да поверим собствената ни стока в чужди ръце. Въпреки това обаче филфилмънт услугите в България поемат пълна отговорност – всички грижи по приемането, етикетирането, преброяването и складирането.
В определен момент всеки бизнес ускорява темповете на развитие.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика