1
Обезщетението при закъснял полет е важна тема за пътниците, които се сблъскват с неочаквани прекъсвания и загуби на време в своята пътешествия. В случай на закъснение на полета, пътниците имат определени права съгласно международни и европейски правила за авиационните пътници. В този текст ще разгледаме какво представлява обезщетението при закъснен полет, какви са правата на пътниците и как могат те да получат обезщетение в случай на такива ситуации.

По международни правила, закъсненията на полети са разглеждани като неприятност за пътниците и често водят до неудобства и загуби. Затова, Европейският съюз прие регламент (ЕО) № 261/2004, който определя правата на пътниците в случай на отменени полети, непредвидени закъснения и непрекъснати насрочвания. Според този регламент, пътниците имат право на обезщетение в зависимост от продължителността на закъснението и разстоянието на полета.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика