1
Предлагаме иновативен и широко прилаган способ за откриване на течове, аменно термографската диагностика. При откриване на течове чрез прилагането на термография ние сме много облагодетелствани. Защото можем лесно да достигнем до скрити и невидими с просто око влага и пропуквания в системата. При употребата на други способи и похвати това няма как да се случи, защото измерванията имат различен алгоритъм. В най-общ смисъл водопроводът затопля съседните нему стени и под. По този начин се освобождава топлина на повърхността. Разликата в температурите дава индикация къде има проблем – в случая теч. Имаме горещи, но имаме и студени точки и те са пътеводният знак, че има и течове. Всичко това се индикира и координира работата на майсторите, като същата вече е безболезнена и не води до рутене и къртене.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика