1
Самоизпълняващото се пророчество е термин, въведен от социолога Робърт Мертън. Той го използва, за да опише феномена, при който очакванията на хората един към друг водят до тяхното действие по начини, които отговарят на тези очаквания.

Самоизпълняващите се пророчества често се виждат на работното място, където служителите се наемат или уволняват въз основа на представянето им на тест или интервю.

Самоизпълняващото се пророчество е явление, при което фалшивите очаквания водят до действия, които карат предвиденото събитие да стане истина.

Това явление е въведено за първи път от Робърт К. Мертън през 1948 г. Той твърди, че когато хората вярват, че имат способността или силата да контролират бъдещето си, е по-вероятно да предприемат действия, които дават очакваните резултати.

Тази идея е изследвана широко в социалната психология и поведенческата икономика, като много изследвания я потвърждават като често срещано социално явление.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика