1
Трябва ли винаги да публикуваме 100% уникално съдържание в сайта си или може да използваме и вече публикувани текстове? Има ли значение процентът уникалност на даден текст? В кои случаи може да се използва вече публикувано в Интернет съдържание и в кои не? Всички тези въпроси разглеждаме във видеото.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика