1
Застрахователните сделки са гражданскоправен механизъм за осигуряване защита на имуществени и неимуществени законови права на граждани и организации. В доста случаи обаче, при осъществяване на застрахования риск, застрахователната компания се противи да изплати надлежно обезщетяване, не заплаща пълната парична сума или бави уважаването на претенцията, което предизвиква неприятни неудобства на правоимащия. В подобен проблем възниква необходимост от опитен специалист в сферата, какъвто бихте могли да откриете на застрахователния сайт Zastrahovan.eu Това е сайтът на компетентен адвокат застрахователно право със специфични познания, осигуряващ специализирани услуги на ниска цена в сферата на застрахователното право. Той ще ви окаже помощ за съставяне на претенцията за щета и за входиране и изнасяне на производство срещу застраховател.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика