1
Един вариант е поръчител да подпише заема, което увеличава шансовете за одобрение, но поръчителят трябва да има добра кредитна история и да е готов да поеме допълнителната отговорност. И накрая, кредитополучателите могат да подобрят кредитния си рейтинг чрез изплащане на дългове, извършване на плащания навреме и оспорване на грешки в кредитния си отчет.
В обобщение, статията предоставя полезни съвети за кредитополучатели, които могат да срещнат трудности при получаване на заеми поради липса на трудов договор. Тези съвети предоставят алтернативи за кредитополучателите за обезпечаване на заеми, като показване на доказателство за доход, теглене на обезпечени заеми, намиране на кредитори, които са специализирани в заеми до заплата, като поръчител подпише заема и подобри кредитния си рейтинг.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика