1
Статията изследва значението на естествената светлина в архитектурния дизайн и нейното влияние върху вътрешната среда, като подчертава нейните положителни ефекти върху настроението, продуктивността и общото здраве. Той подчертава значението на стратегическото разположение на прозорците за оптимизиране на естествената светлина, като се вземат предвид фактори като ориентация на сградата, предназначение на стаята и околностите. Той разглежда различни тактики за проектиране като отворени оформления, повдигнати прозорци и включване на отразяващи материали за подобряване на предимствата на естествената светлина, като същевременно смекчава проблеми като отблясъци и излишна топлина.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика