1
Международната търговия и корабоплаването служат като опорни точки на глобалната икономика, но не всички продукти могат да преминават международни граници без ограничения. Тази статия дава представа за категориите стоки, които обикновено са ограничени или забранени за международен транспорт, като изяснява обосновката зад тези ограничения.
Ограничени стоки
Алкохол и тютюн: много държави налагат ограничения върху вноса на алкохолни напитки и тютюневи изделия, като обикновено се определят количествени ограничения и се налага плащането на мита и данъци.
Фармацевтични продукти и лекарства: Международният транспорт на фармацевтични продукти и лекарства може да се натъкне на разпоредби и предпоставки за поддържане на безопасност, качество и съответствие с местните здравни стандарти.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика