1
Статията обсъжда какво трябва и какво не трябва да станете поръчител на приятел или член на семейството. Съвместното подписване на заем означава поемане на правна отговорност за изплащане на заема, ако основният кредитополучател не може. Ето защо, преди да се съгласите да станете гарант, е важно да вземете предвид свързаните с това рискове. Препоръчва се да не се съгласявате да се откажете от вина или чувство за задължение. Кредитополучателят трябва да е наясно с условията на заема, включително лихвения процент, графика за погасяване и последиците от неизпълнение. Важно е да прочетете и разберете договора за заем, преди да го подпишете, включително дребния шрифт, правилата и условията и санкциите за забавени плащания или неизпълнение.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика